• Explantatie

Verwijdering van siliconen borstprothesen met het kapsel

Er zijn steeds meer vrouwen die merken dat zij allerlei gezondheidsklachten hebben, waar diverse medische disciplines geen verklaring voor kunnen geven, terwijl zij al jaren siliconen borstprothesen hebben.

Hoewel er op dit moment geen sluitend bewijs is voor een verband tussen deze klachten en de siliconen borstprothesen, is er wel veel wat erop duidt dat dit verband wel degelijk bestaat. Ook bestaat er geen test om dit beeld te diagnosticeren. Men noemt het tegenwoordig “Breast Implant Illness” oftewel BII. Het uitzweten van de siliconen zou de oorzaak zijn. Deze zienswijze wordt algemeen buitengewoon controversieel gevonden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij vrouwen die siliconen borstprothesen hebben, er sterk verhoogde concentraties van duizenden silicone polymeer moleculen in hun weefsels wordt aangetroffen per 0,1 µm2, terwijl bij individuen die geen siliconen borstprothesen hebben, dit getal niet hoger komt dan 500 van deze moleculen per 0,1 µm2. Dit zijn dan de moleculen die je oppikt uit de voeding, omgeving en cosmetica, wanneer je geen siliconen borstprothesen hebt. Dat zien patholoog anatomen regelmatig in weefsel dat om verschillende redenen aan hen voor onderzoek wordt aangeboden. Prothesen die na jaren worden verwijderd zijn altijd minder gevuld. Zij worden massaal weggegooid of worden met patiënten begraven. Daarmee belasten zij het milieu, omdat zij chemisch niet afgebroken kunnen worden. Opmerkelijk is in elk geval, dat het verwijderen van de prothesen, al dan niet met het omheen liggend kapsel, bij het merendeel van de patiënten leidt tot een verbetering van deze klachten. Er is geen andere remedie voor deze klachten dan explantatie chirurgie (de nieuwste wetenschappelijke publicatie hierover is bij de Publisher).

Druk op enter om te zoeken
Druk op enter om te zoeken